Webhosting Small je vhodný pro nenáročné prezentace.
Parametry služeb jsou připravené takovým způsobem, aby služba vyhovovala běžné prezentaci.

Tarif Parametry služby Celkový datový prostor Webmail Další služby Cena
Webhosting Standard POP3,IMAP,SMTP 4 GB ano FTPs,PHP 5.3, MySQL 85 kč