Webhosting Small je vhodný pro nenáročné prezentace.
Parametry služeb jsou připravené takovým způsobem, aby služba vyhovovala běžné prezentaci.

Tarif Parametry služby Celkový datový prostor Webmail Další služby Cena
Webhosting Small POP3,IMAP,SMTP 2 GB ne FTP,PHP 5.3, MySQL 40 kč